Pieśni syberyjskie z Emmą Bonnici

Pieśni syberyjskie z Emmą Bonnici – 4-dniowy warsztat dla kobiet – zapisy tylko na listę rezerwową
Siberian Songs with Emma Bonnici – 4-days workshop for women – All places booked. Registration of participation only to the waiting list
 
25.01.2019 (piątek) – 29.01.2019 (wtorek)
MIEJSCE: Świątynia Dźwięku – Sound Temple, Borsk nad jeziorem Wdzydze, Bory Tucholskie
 
English below //
 
Przez wieki pieśni były związane z naturą i krajobrazem. W swojej pracy poprzez ten związek często próbuję poznać nowe dla mnie utwory. Jaka jest ich temperatura? Jakiego koloru jest ich ziemia? Jak wysoko jest niebo? Która pora roku?
 
Te warsztaty służyć mają poznaniu syberyjskich pieśni i ich krajobrazu – w znaczeniu geografii / miejsca, a także naszego ciała. W jaki sposób krajobraz, zimno, śnieg, jeśli będziemy mieć to szczęście, że będzie – pomagają nam zrozumieć opowieści zapisane w syberyjskich pieśniach. Jaki jest ich dialog z naturą? Czy pieśni mogą odblokowywać przestrzenie w naszym ciele? Co umieszczenie głosu w poszczególnych miejscach ciała otwiera i uruchamia w nas?
 
Dodając taką pracę z utworami i odpowiednimi rezonatorami, przyjrzymy się także temu, jak to oddziałuje na nasze ciała w bardziej bezpośredni sposób. Wybierzemy się na wycieczkę do sauny, która jest również częścią tradycji syberyjskiej bani, żeby eksplorować ciepło i zimno.
Zbadamy uczucie wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi naszego ciała. Czy to doświadczenie – spotkanie z zimnem i rozluźnieniem dzięki ciepłu, otwiera inną świadomość w naszym ciele, energii, układzie nerwowym, krwionośnym, limfatycznym? Czy pieśni mówią o tym, czy mają wpływ na nasze doświadczanie?
 
Nie urodziłam się i nie mieszkałam na Syberii, nie jestem też etnomuzykologiem, poznawałam te pieśni przez filtr samej siebie. Nie zmienia to tego, że bardzo chciałbym się nimi dzielić, tak, żebyś mogła je poznać i rozmawiać z nimi przez filtr siebie i własnego ciała.

PROWADZĄCA

Emma Bonnici jest aktorką, pieśniarką, piosenkarką i nauczycielką. Mieszkała i pracowała w Polsce, we Wrocławiu – przez osiem lat występowała w dwóch wielokrotnie nagradzanych grupach teatralnych: Teatr Pieśń Kozła oraz Teatr ZAR. Teraz mieszka w Londynie i pracuje jako nauczycielka i niezależny wykonawca w całej Europie, współpracuje m.in. z: DV8 Dancer Vivien Wood, Fabien Prioville – tancerzem Piny Bausch, Odin Teatrem, aktorką Mia Theil Have. Jest nauczycielką zespołu teatru w Manchester Metropolitan University, a także obsady głosowej w Cabuia Teatro A. Le Coq szkoły w Buenos Aires. Prowadzi warsztaty i daje prywatne lekcje. Głosząc moc śpiewu wystąpiła na konferencji TEDx w Warszawie
https://www.youtube.com/watch?v=RFd1t1yxS8w.
Więcej o Emmie
http://11dom.pl/spiewanie/emma-bonnici/

DLA KOGO?

Warsztat jest tylko dla kobiet, otwarty dla zarówno profesjonalistek, jak i amatorek, oczekujemy doświadczenia w zajęciach z Emmą lub innych warsztatach pracy z ciałem i głosem.
Wymagana jest podstawowa sprawność fizyczna, chęć odkrywania i gotowość do rozwoju, obecność na całym warsztacie.
W warsztatach weźmie udział maksymalnie 16 uczestników. Pracować będziemy zwykle całą grupą,

WYMAGANIA – prosimy przeczytać

Umawiamy się na spotkania ‘tu i teraz’. Chcemy, żeby był to czas, w którym uczestnicy mogą skoncentrować się na tym, co się dzieje, rzeczywiście spotkać się ze sobą, zaangażować się i wcielić w życie swoje odkrycia. Z tego powodu nie można nagrywać w trakcie sesji, a uczestnicy są proszeni o wyłączenie telefonów komórkowych na czas zajęć.
Potrzebny jest wygodny strój. Pracujemy zwykle na boso, warto zabrać ciepłe skarpety, potrzebne gdy nie będziemy w intensywnym ruchu. Będzie potrzebne coś do pisania, papier.
 

MIEJSCE:

Świątynia Dźwięku – Sound Temple, nad jeziorem Wdzydze, w Borach Tucholskich
http://swiatyniadzwieku.pl

 

TERMIN:

piątek 25.01 – wtorek 29.01
 
Plan zajęć – wstępny – w trakcie warsztatów będzie modyfikowany w zależności od przebiegu pracy
piątek
19:30 kolacja
20:30 – 21:30 warsztaty
 
sobota-poniedziałek
9:00 śniadanie
10: 30-13: 30 warsztaty
13:30 – obiad
15: 30-17: 30 warsztaty
18:00 – kolacja
 
wtorek
9:00 śniadania
10:00-13:00 warsztaty
13:00 obiad
 

CENA

zawiera opłatę za zajęcia, nocleg i wyżywienie.
1380 zł przy płatności zaliczki 380 zł do 10.12
1480 zł przy płatności zaliczki 380 zł po 10.12
 
Zaliczka 380 zł.
Jeśli ktoś chciałaby otrzymać rachunek za zajęcia, to prosimy przed wpłatą zaliczki przesłać informację i dane do rachunku. Zaliczkę prosimy wpłacać na konto 11 Domu.
 
Dane do przelewu:
ING Bank
27 1050 1575 1000 0090 7626 5397
Beata Tymes; Wrocław
tytułem „Emma [1.18]
 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 45 dni przed terminem warsztatu następuje zwrot 100 % wpłaty rezerwacyjnej, do 30 dni – 50 proc. wpłaconej kwoty, w przypadku późniejszej rezygnacji wpłata jest bezzwrotna.
 

ZAPISY I INFORMACJE

 
Anna Tymes – anna.tymes@11dom.pl
+48 505 954 250
Dorota Kamecka – doro.kamecka@gmail.com
+48 726 515 498
 
 
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
 
—————————————————————–
 

// English

 
For a long time song has been connected to nature and landscape. Indeed it is often how I first attempt to meet an unfamiliar song. What is its temperature? What is the colour if its soil? How high is its sky? What season?
 
This workshop seeks to explore Siberian song and landscape- in terms of geography/location and also the body. How does the landscape of mountain the cold and if we are lucky snow, help us understand the stories encoded in the Siberian songs. What is the dialogue with nature? Can the songs unlock spaces in our body? What does the particular voice placement of the songs unlock in us?
 
Added this work with songs and the required resonators, we will also look at how it relates to our body in a more overt way by taking a trip to the sauna and working with heat and cold water swimming, which is also part of the Siberian traditions of banya – (though we not be whipping ourselves with birch branches).
We will explore feeling the inner and outer edges of our body. Does this experience of our body and the meeting of the cold and the relaxing of the heat, open a different awareness in our body, energy, nervous and lymphatic, circulatory system and do the songs inform this or visa versa?
 

I am not Siberian nor an ethnomusicologist and so at best I meet these songs through the filter of myself, however I would still love to share them with you so that you can meet them and speak with them through the filter of yourself and your own body.

 

The weekend workshop is made up of about 16 participants so as to allow more space for an individual and a more personally guided journey within the group.

The schedule

Preliminary – during the workshop will be modified depending on the course of work
Friday
19:30 dinner
20:30 – 21:30 workshops
 
Saturday-Monday
9:00 breakfast
10: 30-13: 30 workshops
13:00 – lunch
15: 30-17: 30 workshops
18:00 – dinner
 
Tuesday
9:00 breakfasts
10: 00-13: 00 workshops
13:00 lunch
 

EMMA BONNICI

She is an actor singer and teacher who lived and worked in Wroclaw for eight years performing with two multi- award winning companies, Song of the Goat Theatre (Teatr Piesn Kozla) and Teatr Zar. Emma is now based in London and works as a freelance performer through out Europe working with collaborators such as DV8 Dancer Vivien Wood, Pina Bausch dancer Fabien Prioville, Odin Theatre actress Mia Theil Have to name a few. She teaches ensemble theatre at Manchester Metropolitan University as well as ensemble voice at Cabuia Teatro a Le Coq based school in Buenos Aires. She runs workshops and gives private voice classes and her work with voice gave rise to her being invited to speak at TedX Warsaw.
https://www.youtube.com/watch?v=RFd1t1yxS8w.
more
http://11dom.pl/spiewanie/emma-bonnici/

FOR WHOM?

The workshop is for women only, open to both professionals and amateurs, we expect experience in classes with Emma or other workshops with body and voice.
The needs are: basic fitness, a desire to explore and the willingness to go forward into the work.
A maximum of 16 participants will participate in the workshop. We will usually work with the whole group.

PLACE:

Temple of Sound – Sound Temple, at Lake Wdzydze, in Tuchola Forest
http://swiatyniadzwieku.pl

REQUIREMENTS – please read

The work is focused and participants need to be on time for the work and be able to come for the full 4 days.
It is about being and meetings in the present moment. It is a time where participants can meet, own and embody their work and discoveries. For this reason there is no recording during the sessions and participants are asked to turn off their mobile phones in the space.
Please come in clothes that are comfortable and that allow movement. Work happens in bare feet, but do bring socks for more static moments and please bring water and pen and paper to the sessions.
If you have any questions please don’t hesitate to ask.

PRICE

including lessons, accommodation, meals
 
Price: 1380 pln until the 10.12 / 1480 pln from 10.12
 
Advance to book a place – 380 pln
Return policy:
In the case of resignation from participation up to 45 days before the workshop date 100 proc. of the booking deposit is refunded, up to 30 days – 50 proc. the amount paid, in the case of cancellation at a later date the payment is non-returnable;

INFORMATION and REGISTRATION

11 Dom. Ośrodek Tańca, Ruchu I Rozwoju
 
Anna Tymes
+48 505 954 250
anna.tymes@11dom.pl

Dorota Kamecka
doro.kamecka@gmail.com
+48 726 515 498