Działamy i zapraszamy na nasze regularne zajęcia, warsztaty i wyjazdy.

Szczególnie w takim czasie jak teraz warto zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, kondycję i sprawność. O regularny odpoczynek i wewnętrzny spokój.
Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnym grafikiem w stałych, kameralnych grupach w należącej do nas sali. Do dyspozycji uczestników są szatnie i toalety. Tak jak zawsze dbamy o komfortową przestrzeń dla każdego, czystość, przerwy pomiędzy zajęciami.
Nasza przestrzeń nie jest ogólnie dostępna – jest tylko dla zapisanych uczestników stałych zajęć i prowadzących.

Zobacz grafik regularnych zajęć w tygodniu
Zobacz kalendarz warsztatów i wyjazdów

Działamy zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów i wytycznymi GIS.
Nasze zajęcia: lekcje Feldenkraisa, Metoda TRE, Qigong należą do Pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – podklasa PKD 85.51.Z.
Zajęcia taneczne należą do podklasy Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Podklasa PKD 85.52.Z
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1501,edukacja.html.
Działalność w tym zakresie nie jest ograniczona.