[English below]

6-11.09.2021 (poniedziałek – sobota) Experienced Group

Pieśni czekają na twój głos i ciebie, chcą zawibrować w przestrzeni…
The songs are waiting for your voice and for you to vibrate the air.

Zapraszamy do udziału w warsztatach śpiewu z Emmą Bonnici. Przez 5 dni będziemy rozwijać możliwości głosu poprzez pracę z ciałem i z wyobraźnią, a także uczyć się wokalnej ekspresji poprzez śpiewanie wielogłosowych pieśni, improwizację i tworzenie harmonijnego współbrzmienia.
Zajmować się będziemy zarówno zagadnieniami techniki śpiewu, jak i osobistymi aspektami głosu, a także współpracą w grupie, znajdowaniem indywidualnego w niej miejsca i tworzeniem wspólnej mocy zespołu.

Kilka dni wspólnej pracy pozwolą nam zrobić krok w stronę głębszego poziomu pracy i umożliwią uczestnikom mocniejsze zakorzenienie w swoich wokalnych możliwościach. Dotyczy to zarówno technicznych aspektów, takich jak: swobodne połączenie z oddechem, szersze zakresy wokalne, uziemione i rozluźnione ciało, zdolność do zmiany rezonatorów, jak i umiejętności łączenia głosu i emocji, wyrażania subtelnych aspektów śpiewanych historii, głębszego słuchania siebie i innych.

Wszystkie metody, które będziemy stosować, wynikają z osobistego doświadczenia Emmy i jej wieloletniej pracy jako aktorki i nauczycielki. Do wspierania głębszego rozluźnienie mięśni i membran, które mogą być przyczyną ograniczeń oddechowych lub wokalnych, wykorzystywać będziemy między innymi delikatny, lekki, nieinwazyjny dotyk metodą terapii czaszkowo-krzyżowej.

Zobacz fotorelację z warsztatów z Emmą Bonnici w Wataszce 2016

Prowadząca

Emma Bonnici jest aktorką, pieśniarką, piosenkarką i nauczycielką. Mieszkała i pracowała w Polsce, we Wrocławiu – przez osiem lat występowała w dwóch wielokrotnie nagradzanych grupach teatralnych: Teatr Pieśń Kozła oraz Teatr ZAR. Teraz mieszka w Londynie i pracuje jako niezależny wykonawca w całej Europie, współpracuje m.in. z: DV8 Dancer Vivien Wood, Fabien Prioville – tancerzem Piny Bausch, Odin Teatrem, aktorką Mia Theil Have. Jest nauczycielką zespołu teatru w Manchester Metropolitan University, a także obsady głosowej w Cabuia Teatro A. Le Coq szkoły w Buenos Aires. Prowadzi warsztaty i daje prywatne lekcje. Głosząc moc śpiewu wystąpiła na konferencji TEDx w Warszawie w 2015 roku.

Nagrania, więcej informacji o Emmie

Więcej informacji:
www.emmabonnici.com
http://11dom.pl/spiewanie/emma-bonnici/

Dla kogo?

Experienced Group
Warsztat jest przede wszystkim dla osób, które były w sumie na min. 4 dniach warsztatowych z Emmą (około 20 godzin zajęć)
W miarę wolnych miejsce zapraszamy również osoby, które mają za sobą mniejsze doświadczenie warsztatowe z Emmą i są zdecydowane na pogłębioną pracę, zaangażowanie w tworzenie harmonii i mocy grupy, mają odwagę eksplorowania różnych aspektów związanych z głosem, śpiewem, wrażliwością i indywidualną ekspresją.
Ze względu na taki charakter zajęć organizatorzy zastrzegają sobie w szczególnych przypadkach prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.Umawiamy się na spotkania ‘tu i teraz’. Chcemy, żeby był to czas, w którym uczestnicy mogą skoncentrować się na tym, co się dzieje, rzeczywiście spotkać się ze sobą, zaangażować się i wcielić w życie swoje odkrycia. Z tego powodu nie można nagrywać w trakcie sesji, a uczestnicy są proszeni o wyłączenie telefonów komórkowych na czas zajęć.
Potrzebny jest wygodny strój. Pracujemy zwykle na boso, ale można też zabrać i ubrać skarpety, kiedy nie będziemy w intensywnym ruchu. Przynieść trzeba coś do pisania i papier oraz coś do picia.

Termin:

6-11.09.2021 (poniedziałek od godz. 18:00 – do soboty do godz. 14:00)

Miejsce:

Ośrodek Przestrzeń Tworzenia, Jagniątków ul. Turystyczna 6, 58-570 Jelenia Góra. 130 km od Wrocławia.

Cena

Cena zawiera opłatę za zajęcia, nocleg i wyżywienie.

do 10.06.21
Cena 1790 zł
zaliczka I – 390 zł do 10 czerwca,
zaliczka II – 500 zł do 10 sierpnia

od 11.06.21
Cena 1890 zł
zaliczka I – 390 zł
zaliczka II – 500 zł do 10 sierpnia

Jeśli ktoś chciałaby otrzymać rachunek za zajęcia, to prosimy przed wpłatą przesłać informację i dane do rachunku. Wpłaty prosimy przesyłać na konto 11 Domu. Dane do przelewu:
ING Bank
27 1050 1575 1000 0090 7626 5397
Beata Tymes; Wrocław
tytułem „Emma [Jagniątków] [Twoje nazwisko]” – prosimy o dokładnie taką treść.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 30 dni przed terminem warsztatu następuje zwrot 100 % wpłaty rezerwacyjnej, do 14 dni – 50 proc. wpłaconej kwoty, w przypadku późniejszej rezygnacji wpłata jest bezzwrotna. W przypadku kiedy uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu z przyczyn od niego niezależnych, takich jak brak możliwości przemieszczania się pomiędzy krajami lub obowiązek kwarantanny lub izolacji, przysługuje zwrot 100 % wpłaty rezerwacyjnej.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany terminu z przyczyn od niego niezależnych z zachowaniem terminu minimum 7 dni roboczych od wydarzenia.
W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora Zgłaszający otrzyma zwrot 100 % wpłaty rezerwacyjnej, bez uwzględnienia ewentualnych innych kosztów (np. zakupionych biletów na przejazd)

Wymagania

Prowadząca zajęcia zastrzega sobie prawo do wymagania od uczestników warsztatów posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego (PCR lub antygenowego) w kierunku SARS CoV 2, wykonanego do nie później niż 48 godzin przed przyjazdem na warsztaty.

Zapisy

Anna Tymes – anna.tymes@11dom.pl
+48 505 954 250
Dorota Kamecka – doro.kamecka@gmail.com
+48 726 515 498

Zgłoś swój udział:

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

(English)

SINGING: As Life Practice with Emma Bonnici – 5-days workshop

The work is based on Emma’s practice of accessing the voice through physical work and imagery as well as using songs and harmonics as the master teachers of vocal story telling and expression.
It will introduce participants to both the technical and personal aspects of voice and it touches on the ensemble and the individuals place and power within that ensemble.
Four days will allow us to make a step toward a deeper level. It will allow participants to root themselves more firmly in their own vocal power, both in terms technical aspects: free connected breath, wider vocal ranges, a grounded and free body and ability to change resonators, but also in terms of their ability to connect to vocal-emotional resonance and work on the expressive and subtle aspects of conveying stories and information through song and work. It will allow for a deeper listening of self and others.
On a basic level four days will also give the time so that participants can leave the workshop knowing a few songs well and feeling they have mastered them.
The work will also combine some very gentle aspects of Cranio-sacral therapy, a body-work that involves a feather-light, non invasive touch on the surface of the body. This is used to encourage a deeper releasing of muscles and membranes that can be the cause of breath or vocal restrictions.

For  whom?

Experienced Group

The workshop is primarily for people who have been on min. 4 workshop days with Emma (about 20 hours of classes)

If there are vacancies, we will invite those with less experience of working with Emma those who are committed to deeper work, to creat harmony and group power, who have the courage to explore various aspects related to voice, singing, sensitivity and individual expression.

Due to the nature of the classes, the organizers reserve the right in certain cases not to accept the application.

Dates:

6-11.09.2021 (5 days); from Monday at 18.00 to Saturday until 14:00

Place

Jagniątków ul. Turystyczna 6, 58-570 Jelenia Góra (130 km from Wrocław)

REQUIREMENTS

All are welcome to apply for the workshop both professionals and non- professionals, those who have experienced one of my classes and those who haven’t. The needs are: basic fitness, a desire to explore and the willingness to go forward into the work.

The work is focused and participants need to be on time for the work and be able to come for the full 5 days.

It is about being and meetings in the present moment. It is a time where participants can meet, own and embody their work and discoveries. For this reason there is no recording during the sessions and participants are asked to turn off their mobile phones in the space.

Please come in clothes that are comfortable and that allow movement. Work happens in bare feet, but do bring socks for more static moments and please bring water and pen and paper to the sessions.
If you have any questions please don’t hesitate to ask.

The workshop leader reserves the right to require workshop participants to have a negative diagnostic test result (PCR or antigen) for SARS CoV 2 taken no later than 48 hours prior to arrival at the workshop.

Price

The price includes the fee for classes, accommodation and meals.

until 10.06.21
1790 PLN
Advance to book a place I – 390 PLN until 10.06
Advance to book a place II – 500 PLN until 10.08after 11.06.21
1850 PLN
Advance to book a place I – 390 PLN
Advance to book a place II – 500 PLN until 10.08

Bank transfer details:
IBAN: PL27 1050 1575 1000 0090 7626 5397
Kod BIC Swift: INGBPLPW
Beata Tymes; Wrocław
„Emma [Jagniątków] [Your name]”

INFORMATION and REGISTRATION

Workshop Application Form

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

The organizer
11 Dom. Ośrodek Tańca, Ruchu I Rozwoju – 11dom.pl

Anna Tymes
+48 505 954 250
anna.tymes@11dom.pl

Dorota Kamecka
doro.kamecka@gmail.com
+48 726 515 498

Payment policy
In case of cancellation up to 45 days before the date of the workshop, 100% of the reservation payment is returned, up to 30 days – 50% of the paid amount, in case of later cancellation the payment is non-refundable.
If a participant cannot take part in the event for reasons beyond his control as restrictions on movement between countries, quarantine or isolation obligations, he is entitled to a 100% refund of the reservation payment. The organizer reserves the right to cancel the event or change the date for reasons beyond his control with a minimum of 7 working days from the event.
In case of cancellation of the event by the Organiser, the Applicant will receive a 100% refund of the booking fee, without taking into account any other costs (e.g. tickets purchased).


Emma Bonnici is an actor singer and teacher who lived and worked in Wroclaw for eight years performing with two multi- award winning companies, Song of the Goat Theatre (Teatr Piesn Kozla) and Teatr Zar. Emma is now based in London and works as a freelance performer through out Europe working with collaborators such as DV8 Dancer Vivien Wood, Pina Bausch dancer Fabien Prioville, Odin Theatre actress Mia Theil Have to name a few. She teaches ensemble theatre at Manchester Metropolitan University as well as ensemble voice at Cabuia Teatro a Le Coq based school in Buenos Aires. She runs workshops and gives private voice classes and her work with voice gave rise to her being invited to speak at TedX Warsaw 2015.

www.emmabonnici.com
http://11dom.pl/spiewanie/emma-bonnici/