Tańce, które znamy i lubimy


Biserka

Alunelul


Gajda

La Garnache Cercles circassiens do muzyki Italian Tarantella „Pizzica pizzica”


Le branle des Chevaux


Bonny Cuckoo


Upon a Summer’s Day

Tańce, które może kiedyś będziemy znać

Sarba la bataie harsesti