CZW

Rezerwacja
-
Dorota Kamecka
Dorota Kamecka

Rezerwacja
-
Dorota Kamecka

Metoda TRE
-
Sesje indywidualne
Anna Tymes

Metoda TRE
-
Zajęcia grupowe
Anna Tymes

Taniec Intuicyjny
-
Dorota Kamecka

Improwizacja w kontakcie
-
Dorota Kamecka