,

Obudź głos – Voice In Progress

Joanna Kurzyńska Kaczmarek