SINGING: As Life Practice  z Emmą Bonnici – Wrocław

Warsztaty głosu i śpiewu z Emmą Bonnici
Singing: As Life Practice
 

 • 27-28.05.2023 Weekendowe warsztaty / Weekend workshops
  Open Group we Wrocławiu
  sobota / Saturday 15.30-18.30 19.30-21.00,
  niedziela / Sunday 11.00-14.00 15.30-18.30.

Miejsce/Place:

Wrocław,  ul. Chociebuska 4-6, Centrum Kultury Wrocław-Zachód (Nowy Dwór)

Informacje:

[English below]

Pieśni czekają na twój głos i ciebie, chcą zawibrować w przestrzeni…
The songs are waiting for your voice and for you to vibrate the air.

Na zajęciach będziemy rozwijać możliwości naszych głosów poprzez zwiększanie świadomości różnych ich aspektów, połączenie z ruchem, odczuciami i wyobraźnią. Będziemy uczyć się wokalnej ekspresji śpiewając wielogłosowe pieśni, improwizując i tworząc harmonijne współbrzmienie.
Zajmować się będziemy osobistymi aspektami głosu i techniką śpiewu, współpracą w grupie, znajdowaniem indywidualnego w niej miejsca i tworzeniem wspólnej mocy zespołu.
Warsztaty są wymiarowym doświadczeniem – zwiększają wrażliwość, świadomość posługiwania się rozmaitymi rezonatorami, służą zwiększeniu zakresu wokalnego, lepszej świadomości oddechu,  pomagają uziemić i rozluźnić ciało, a także uczą łączenia głosu i emocji, wyrażania subtelnych aspektów śpiewanych historii, głębszego słuchania siebie i innych.

Wszystkie metody, które będziemy stosować, wynikają z osobistego doświadczenia Emmy i jej wieloletniej pracy jako aktorki i nauczycielki. Do wspierania głębszego rozluźnienie mięśni i membran, które mogą być przyczyną ograniczeń oddechowych lub wokalnych, wykorzystywać będziemy między innymi ćwiczenia w parach, różne rodzaje dotyku i delikatnego masażu, elementy metody terapii czaszkowo-krzyżowej.

Dla kogo:

Grupa Open – Zajęcia otwarte zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, również dla osób, które nie uczestniczyły wcześniej w zajęciach z Emmą, nie mają przygotowania wokalnego ani muzycznego.
Oczekujemy od uczestników zaangażowania, skupienia, gotowości do odkrywania i rozwijania swoich możliwości, chęci tworzenia harmonii z innymi, przyjaznej i bezpiecznej atmosfery.
Zapraszamy tych, którzy starają się znaleźć własny głos i odwagę, aby wyrazić siebie, być wysłuchanym i widzianym.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Ze względu na charakter zajęć organizatorzy zastrzegają sobie w szczególnych przypadkach prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.

Prowadząca:

Emma Bonnici jest aktorką, pieśniarką, piosenkarką i nauczycielką. Mieszkała i pracowała w Polsce, we Wrocławiu – przez osiem lat występowała w dwóch wielokrotnie nagradzanych grupach teatralnych: Teatr Pieśń Kozła oraz Teatr ZAR. Teraz mieszka w Londynie i pracuje jako niezależny wykonawca w całej Europie, współpracuje m.in. z: DV8 Dancer Vivien Wood, Fabien Prioville – tancerzem Piny Bausch, Odin Teatrem, aktorką Mia Theil Have. Jest nauczycielką zespołu teatru w Manchester Metropolitan University, a także obsady głosowej w Cabuia Teatro A. Le Coq szkoły w Buenos Aires. Prowadzi warsztaty i daje prywatne lekcje. Głosząc moc śpiewu wystąpiła na konferencji TEDx w Warszawie w 2015 roku.

http://11dom.pl/spiewanie/emma-bonnici/
www.emmabonnici.com

Zasady:

Umawiamy się na spotkania ‘tu i teraz’. Chcemy, żeby był to czas, w którym uczestnicy mogą skoncentrować się na tym, co się dzieje, rzeczywiście spotkać się ze sobą, zaangażować się i wcielić w życie swoje odkrycia. Z tego powodu nie można nagrywać w trakcie sesji, a uczestnicy są proszeni o wyłączenie telefonów komórkowych na czas zajęć.
Potrzebny jest wygodny strój, umożliwiający swobodny ruch. Pracujemy zwykle na boso, ale można też zabrać i ubrać skarpety, kiedy nie będziemy w intensywnym ruchu.
Przynieść trzeba coś do pisania i papier oraz coś do picia.

Cena i zaliczka

 • 560 zł przy zaliczce płatnej do 10 kwietnia/ 650 zł od 11 kwietnia

  Żeby miejsce było zarezerwowane, potrzebna jest wpłata zaliczki:
  360 zł

  Jeśli ktoś chciałaby otrzymać rachunek za zajęcia, to prosimy przed wpłatą zaliczki przesłać informację i dane do rachunku.

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Momentum Małachowskiego 4/2, 50-084 Wrocław
Numer konta: 84 1140 2004 0000 3502 7923 6774
Iban: PL 84 1140 2004 0000 3502 7923 6774
Swift:  BREXPLPWMBK

Tytuł przelewu: „Emma [data wydarzenia] [Twoje nazwisko]” – dokładnie taka treść

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 45 dni przed terminem warsztatu następuje zwrot 100 % wpłaty rezerwacyjnej, do 30 dni – 50 proc. wpłaconej kwoty, w przypadku późniejszej rezygnacji wpłata jest bezzwrotna.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany terminu z przyczyn od niego niezależnych z zachowaniem terminu minimum 7 dni roboczych od wydarzenia.
W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora Zgłaszający otrzyma zwrot 100 % wpłaty rezerwacyjnej, bez uwzględnienia ewentualnych innych kosztów (np. zakupionych biletów na przejazd)

Zapisy i informacje

Anna Tymes – anna.tymes@11dom.pl
+48 505 954 250
Dorota Kamecka – doro.kamecka@gmail.com
+48 726 515 498

Zgłoś swój udział:

  Zgłoś swój udział | Workshop Application

  Warsztaty z Emmą Bonnici - Workshop with Emma Bonnici Wrocław 27-28.05.23

  Warsztaty z Emmą Bonnici - Workshop with Emma Bonnici Wataszka 29.08-2.09.2023

  Jeśli chcesz rachunek, podaj dane firmy lub osoby | If you want a bill, enter the details of the company or person

  English

  Welcome to a  workshop Singing as Life Practice with Emma Bonnici. This workshop introduces participants to both the technical and personal aspects of voice. In this workshop voices is accessed through physical work and imagery as well as singing songs that are rooted in ancient traditions. The work is ensemble work, with space inside for individual journeys.

  Many people nowadays are seeking to find their own personal voice, for either personal or professional reasons. This work allows individuals to experience and access their own voice in a connected, vibrant and full manner.

  By combining both the technical aspects- such as opening and locating resonators, activating vocal support and releasing tensions, with more imaginative work and aspects of body-work, the workshop provides structure and specific vocal expressions, but bypasses „rule” based teaching that so often obliges one to conform and so lose individual expression or get caught up in technique rather than embodiment.

  Requirements – please read

  All are welcome to apply for the workshop both professionals and non- professionals. The needs are: basic fitness, a desire to explore and the willingness to go forward into the work.
  The work is focused and participants need to be on time for the work and be able to come to the whole workshop.
  It is about being and meetings in the present moment. It is a time where participants can meet, own and embody their work and discoveries. It is not about the “product” of the song and “getting” that product. For this reason there is no recording during the sessions and participants are asked to turn off their mobile phones in the space.
  Please come in clothes that are comfortable and that allow movement. Work happens in bare feet, but do bring socks for more static moments and please bring water and pen and paper.
  If you have any questions please don’t hesitate to ask.

  Teacher

  Emma Bonnici is an actor singer and teacher who lived and worked in Wroclaw for eight years performing with two multi- award winning companies, Song of the Goat Theatre (Teatr Piesn Kozla) and Teatr Zar. Emma is now based in London and works as a freelance performer through out Europe working with collaborators such as DV8 Dancer Vivien Wood, Pina Bausch dancer Fabien Prioville, Odin Theatre actress Mia Theil Have to name a few. She teaches ensemble theatre at Manchester Metropolitan University as well as ensemble voice at Cabuia Teatro a Le Coq based school in Buenos Aires. She runs workshops and gives private voice classes and her work with voice gave rise to her being invited to speak at TedX Warsaw.

  TEDx Warsaw talk:
  https://www.youtube.com/watch?v=RFd1t1yxS8w

  More about Emma Bonnici

  For whom

  Open GroupOpen classes for both professionals and amateurs, also for people who have not previously participated in lessons with Emma, do not have vocal or musical background.
  We expect participants to get involved, focus, ready to discover and develop their abilities, desire to create harmony with others, a friendly and safe atmosphere.
  We invite those who try to find their own voice and courage to express themselves, to be heard and seen.
  Due to the nature of the classes, the organizers reserve the right in certain cases not to accept the application.

  Price 

  • 560 PLN until 10.02.2023
  • 660 PLN after 11.02.2023
  Booking payment  – 360 PLN

  Bank transfer details:
  Stowarzyszenie Inicjatyw twórczych Momentum Małachowskiego 4/2, 50-084 Wrocław
  Account number: 84 1140 2004 0000 3502 7923 6774
  Iban: PL 84 1140 2004 0000 3502 7923 6774
  Swift:  BREXPLPWMBK
  Title of transfer „Emma [date od event] [Your name]”

  Payment policy
  In case of cancellation up to 45 days before the date of the workshop, 100% of the reservation payment is returned, up to 30 days – 50% of the paid amount, in case of later cancellation the payment is non-refundable.
  The organizer reserves the right to cancel the event or change the date for reasons beyond his control with a minimum of 7 working days from the event.
  In case of cancellation of the event by the Organiser, the Applicant will receive a 100% refund of the booking fee, without taking into account any other costs (e.g. tickets purchased).

   

  Information and registration

  Anna Tymes
  +48 505 954 250
  anna.tymes@11dom.pl

  Dorota Kamecka
  doro.kamecka@gmail.com

   Zgłoś swój udział | Workshop Application

   Warsztaty z Emmą Bonnici - Workshop with Emma Bonnici Wrocław 27-28.05.23

   Warsztaty z Emmą Bonnici - Workshop with Emma Bonnici Wataszka 29.08-2.09.2023

   Jeśli chcesz rachunek, podaj dane firmy lub osoby | If you want a bill, enter the details of the company or person


   Więcej o Emmie Bonnici i jej warsztatach:

   5 października 2018

   2018.09 Śpiewanie z Emmą w Wataszce – Singing as Life Practice

   Bez mojej pieśni nie ma mnie Joanna Kaczmarek VoiceInProgress vol.3 – Emma Bonnici – Singing as Life Practice, warsztat (nie znajdę lepszej nazwy, ale to znacznie […]
   29 stycznia 2018

   2018.01 – Styczniowe warsztaty z Emmą Bonnici

   Gdy ktoś po raz pierwszy przychodzi na warsztat głosu Emmy Bonnici, zapewne dziwi się, że połowa zajęć to przede wszystkim ruch. Emma podkreśla, że głos mieszka […]

    Zapisz się na nasz newsletter

    Otrzymuj informacje o nowych kursach, wydarzeniach, warsztatach i zajęciach:

    Imię i nazwisko*

    Wybierz tematy newslettera:

    Wszystkie wydarzenia Ośrodka 11 Dom

    Tylko:
    TaniecMetoda TREMetoda FeldenkraisaĆwiczenia QigongGłos i śpiewTrening Oczu i Widzenia

    Adres e-mail*

    Miejsce zamieszkania*:

    Wrocław i okoliceInna miejscowość