29.08–02.09.2023 (4 dni) Open Group

[English below]

Pieśni czekają na twój głos i ciebie, chcą zawibrować w przestrzeni…
The songs are waiting for your voice and for you to vibrate the air.

Zapraszamy do udziału w warsztatach śpiewu z Emmą Bonnici. Przez 4 dni będziemy rozwijać możliwości głosu poprzez pracę z ciałem i z wyobraźnią, a także uczyć się wokalnej ekspresji poprzez śpiewanie wielogłosowych pieśni, improwizację i tworzenie harmonijnego współbrzmienia.
Zajmować się będziemy zarówno zagadnieniami techniki śpiewu, jak i osobistymi aspektami głosu, a także współpracą w grupie, znajdowaniem indywidualnego w niej miejsca i tworzeniem wspólnej mocy zespołu.

Kilka dni wspólnej pracy pozwolą nam zrobić krok w stronę głębszego poziomu pracy i umożliwią uczestnikom mocniejsze zakorzenienie w swoich wokalnych możliwościach. Dotyczy to zarówno technicznych aspektów, takich jak: swobodne połączenie z oddechem, szersze zakresy wokalne, uziemione i rozluźnione ciało, zdolność do zmiany rezonatorów, jak i umiejętności łączenia głosu i emocji, wyrażania subtelnych aspektów śpiewanych historii, głębszego słuchania siebie i innych.

Wszystkie metody, które będziemy stosować, wynikają z osobistego doświadczenia Emmy i jej wieloletniej pracy jako aktorki i nauczycielki. Do wspierania głębszego rozluźnienie mięśni i membran, które mogą być przyczyną ograniczeń oddechowych lub wokalnych, wykorzystywać będziemy między innymi delikatny, lekki, nieinwazyjny dotyk metodą terapii czaszkowo-krzyżowej.
W warsztatach weźmie udział maksymalnie 16 uczestników.

Zobacz i posłuchaj nagrań
nagranie pieśni z warsztatów w Wataszce:
https://fb.watch/jhkss5NAPg/

fotorelację z warsztatów z Emmą Bonnici w Wataszce 2016

Prowadząca

Emma Bonnici jest aktorką, pieśniarką, piosenkarką i nauczycielką. Mieszkała i pracowała w Polsce, we Wrocławiu – przez osiem lat występowała w dwóch wielokrotnie nagradzanych grupach teatralnych: Teatr Pieśń Kozła oraz Teatr ZAR. Teraz mieszka w Londynie i pracuje jako niezależny wykonawca w całej Europie, współpracuje m.in. z: DV8 Dancer Vivien Wood, Fabien Prioville – tancerzem Piny Bausch, Odin Teatrem, aktorką Mia Theil Have. Jest nauczycielką zespołu teatru w Manchester Metropolitan University, a także obsady głosowej w Cabuia Teatro A. Le Coq szkoły w Buenos Aires. Prowadzi warsztaty i daje prywatne lekcje. Głosząc moc śpiewu wystąpiła na konferencji TEDx w Warszawie w 2015 roku.

Nagrania, więcej informacji o Emmie

Więcej informacji:
www.emmabonnici.com
http://11dom.pl/spiewanie/emma-bonnici/

Dla kogo?

Open Group
Zajęcia otwarte zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, którzy nie mają przygotowania wokalnego ani muzycznego.
Oczekujemy od uczestników zaangażowania, skupienia, gotowości do odkrywania i rozwijania swoich możliwości, chęci tworzenia harmonii z innymi, przyjaznej i bezpiecznej atmosfery.
Zapraszamy tych, którzy starają się znaleźć własny głos i odwagę, aby wyrazić siebie, być wysłuchanym i widzianym.
Ze względu na taki charakter zajęć organizatorzy zastrzegają sobie w szczególnych przypadkach prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.
Umawiamy się na spotkania ‘tu i teraz’. Chcemy, żeby był to czas, w którym uczestnicy mogą skoncentrować się na tym, co się dzieje, rzeczywiście spotkać się ze sobą, zaangażować się i wcielić w życie swoje odkrycia. Z tego powodu nie można nagrywać w trakcie sesji, a uczestnicy są proszeni o wyłączenie telefonów komórkowych na czas zajęć.
Potrzebny jest wygodny strój. Pracujemy zwykle na boso, ale można też zabrać i ubrać skarpety, kiedy nie będziemy w intensywnym ruchu. Przynieść trzeba coś do pisania i papier oraz coś do picia.

Termin:

29.08–02.09.2023 (4 dni); od wtorku, godz. 18.00, do soboty do godz. 14:00

Miejsce:

Wataszka, Wójtowice, ul. Górna 20, koło Bystrzycy Kłodzkiej 114 km od Wrocławia.

Cena

Cena zawiera opłatę za zajęcia, nocleg i wyżywienie.

Cena 1795 zł przy płatności obu zaliczek w terminach:
zaliczka I – 495 zł do 30 kwietnia 2023,
zaliczka II – 600 zł do 30 maja 2023
Cena 1895 zł przy późniejszej płatności zaliczek

Jeśli ktoś chciałaby otrzymać rachunek za zajęcia, to prosimy przed wpłatą przesłać informację i dane do rachunku. Wpłaty prosimy przesyłać na konto:

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Momentum Małachowskiego 4/2, 50-084 Wrocław
Numer konta: 84 1140 2004 0000 3502 7923 6774
Iban: PL 84 1140 2004 0000 3502 7923 6774
Swift: BREXPLPWMBK

tytułem „Emma [08] [Twoje nazwisko]” – prosimy o dokładnie taką treść.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 60 dni przed terminem warsztatu następuje zwrot 100 % wpłaty rezerwacyjnej, do 45 dni – 50 proc. wpłaconej kwoty, w przypadku późniejszej rezygnacji wpłata jest bezzwrotna.
W przypadku kiedy uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu z przyczyn takich jak: brak możliwości przemieszczania się pomiędzy krajami lub obowiązek kwarantanny lub izolacji, przysługuje zwrot 100 % wpłaty rezerwacyjnej.
Brak wpłaty zaliczek w podanych terminach jest rozumiany jako rezygnacja z udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany terminu z przyczyn od niego niezależnych z zachowaniem terminu minimum 7 dni roboczych od wydarzenia.
W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora Zgłaszający otrzyma zwrot 100 % wpłaty rezerwacyjnej, bez uwzględnienia ewentualnych innych kosztów (np. zakupionych biletów na przejazd).

Zapisy

Anna Tymes – anna.tymes@11dom.pl
+48 505 954 250
Dorota Kamecka – doro.kamecka@gmail.com
+48 726 515 498

Zgłoś swój udział:

  Zgłoś swój udział | Workshop Application

  Warsztaty z Emmą Bonnici - Workshop with Emma Bonnici Wrocław 16-17.12.23

  Jeśli chcesz rachunek, podaj dane firmy lub osoby | If you want a bill, enter the details of the company or person

  (English)

  SINGING: As Life Practice with Emma Bonnici – 4-days workshop

  The work is based on Emma’s practice of accessing the voice through physical work and imagery as well as using songs and harmonics as the master teachers of vocal story telling and expression.
  It will introduce participants to both the technical and personal aspects of voice and it touches on the ensemble and the individuals place and power within that ensemble.
  Five days will allow us to make a step toward a deeper level. It will allow participants to root themselves more firmly in their own vocal power, both in terms technical aspects: free connected breath, wider vocal ranges, a grounded and free body and ability to change resonators, but also in terms of their ability to connect to vocal-emotional resonance and work on the expressive and subtle aspects of conveying stories and information through song and work. It will allow for a deeper listening of self and others.
  On a basic level four days will also give the time so that participants can leave the workshop knowing a few songs well and feeling they have mastered them.
  The work will also combine some very gentle aspects of Cranio-sacral therapy, a body-work that involves a feather-light, non invasive touch on the surface of the body. This is used to encourage a deeper releasing of muscles and membranes that can be the cause of breath or vocal restrictions.

  The five day workshop is made up of about 16 participants so as to allow more space for an individual and a more personally guided journey within the group.

  For  whom?

  Open Group
  Open workshop of both professionals and amateurs who have no vocal or musical preparation. We look forward to the participants ready to discover and develop their abilities, who are ready create harmony with others, friendly and safe space.
  We invite those who try to find their own voice and courage to express themselves, to be heard and seen.
  Due to the nature of the classes, the organizers reserve the right in certain cases not to accept the application.

  Dates:

  29.08-02.09.2023 (4 days); from Tuesday 6 pm, until Saturday 2 pm

  Place

  Wataszka, Wójtowice, ul. Górna 20, near Bystrzyca Kłodzka 114 km from Wrocław.

  Requirements

  All are welcome to apply for the workshop both professionals and non- professionals, those who have experienced one of my classes and those who haven’t. The needs are: basic fitness, a desire to explore and the willingness to go forward into the work.

  The work is focused and participants need to be on time for the work and be able to come for the full 5 days.

  It is about being and meetings in the present moment. It is a time where participants can meet, own and embody their work and discoveries. For this reason there is no recording during the sessions and participants are asked to turn off their mobile phones in the space.

  Please come in clothes that are comfortable and that allow movement. Work happens in bare feet, but do bring socks for more static moments and please bring water and pen and paper to the sessions.
  If you have any questions please don’t hesitate to ask.

  Price

  The price includes the fee for classes, accommodation and meals.

  1795 PLN
  with payment of both advances in the deadlines:
  Advance payment I – 495 PLN by April 30, 2023,
  Advance payment II – 600 PLN by May 30, 2023

  1895 PLN

  with later payment of advances

  Bank transfer details:
  Stowarzyszenie Inicjatyw twórczych Momentum Małachowskiego 4/2, 50-084 Wrocław
  Account number: 84 1140 2004 0000 3502 7923 6774
  Iban: PL 84 1140 2004 0000 3502 7923 6774
  Swift: BREXPLPWMBK
  Title of transfer „Emma 08.23 [Your name]”

  Payment policy
  In case of cancellation up to 60 days before the date of the workshop, 100% of the reservation payment is returned, up to 45 days – 50% of the paid amount, in case of later cancellation the payment is non-refundable.
  Failure to make an advance payment by the specified deadlines is understood as cancellation of participation.

  The organizer reserves the right to cancel the event or change the date for reasons beyond his control with a minimum of 7 working days from the event.
  In case of cancellation of the event by the Organiser, the Applicant will receive a 100% refund of the booking fee, without taking into account any other costs (e.g. tickets purchased).

  Information and registration

  Workshop Application Form

   Zgłoś swój udział | Workshop Application

   Warsztaty z Emmą Bonnici - Workshop with Emma Bonnici Wrocław 16-17.12.23

   Jeśli chcesz rachunek, podaj dane firmy lub osoby | If you want a bill, enter the details of the company or person

   The organizer
   11 Dom. Ośrodek Tańca, Ruchu I Rozwoju – 11dom.pl
   Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Momentum

   Anna Tymes
   +48 505 954 250
   anna.tymes@11dom.pl

   Dorota Kamecka
   doro.kamecka@gmail.com
   +48 726 515 498

   —————————————————————–
   Emma Bonnici is an actor singer and teacher who lived and worked in Wroclaw for eight years performing with two multi- award winning companies, Song of the Goat Theatre (Teatr Piesn Kozla) and Teatr Zar. Emma is now based in London and works as a freelance performer through out Europe working with collaborators such as DV8 Dancer Vivien Wood, Pina Bausch dancer Fabien Prioville, Odin Theatre actress Mia Theil Have to name a few. She teaches ensemble theatre at Manchester Metropolitan University as well as ensemble voice at Cabuia Teatro a Le Coq based school in Buenos Aires. She runs workshops and gives private voice classes and her work with voice gave rise to her being invited to speak at TedX Warsaw 2015.

   www.emmabonnici.com
   http://11dom.pl/spiewanie/emma-bonnici/