Najbliższe warsztaty i zajęcia z Metodą Feldenkraisa

Zajęcia regularne we Wrocławiu:

Warsztaty weekendowe i wakacje:

Ćwiczenia dla wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności ruchu – aktywnych ludzi, sportowców, tancerzy, aktorów – i dla tych, którzy mają różne dolegliwości i ograniczenia ruchu.
To skuteczna i ciekawa metoda zwiększania komfortu i świadomości ciała. Jest też świetnym odpoczynkiem dla zmęczonego umysłu.

Metodę Feldenkraisa opracował izraelski fizyk Moshe Feldenkrais w latach 50. XX wieku. Znana i stosowana jest na całym świecie w zajęciach rozwoju osobistego, treningach sportowych, tanecznych, zajęciach rozwijających świadomość ciała i w wielu rodzajach rehabilitacji. Oparta jest na ściśle naukowych prawach kierujących funkcjonowaniem naszego organizmu, inspirowana sztukami walki i obserwację naturalnego procesu nauki ruchu przez dzieci. U jej podstaw leży neurologia, anatomia, mechanika ciała oraz psychologia.
Ćwiczenia pozwalają nam odkryć, jak swobodnie się poruszać, żyć bardziej świadomie i bardziej komfortowo we własnym ciele. Dzieje się to przez doświadczanie, zmianę nawyków i postawy, zmniejszanie zbędnych napięć, uwalnianie oddechu, poprawę równowagi i koordynacji ruchowej, rozwój świadomości ciała i odświeżenie umysłu.

Dla kogo?

Z lekcji może korzystać każdy, bez względu na wiek i kondycję fizyczną. Wystarczy ciekawość i gotowość do uważnego ruchu.

Korzyści tej metody

Metoda Feldenkraisa to nauka swobodnego ruchu i zwiększanie komfortu w ciele przez doświadczanie, zmiana nawyków i postawy, zmniejszanie zbędnych napięć, uwalnianie oddechu, poprawa równowagi i koordynacji ruchowej, rozwój świadomości ciała i odświeżenie umysłu.

Działa na 3 poziomach:

Na pierwszym poziomie to zestaw zajęć ruchowych. Uczymy się, jak lepiej poruszać się, efektywniej, bezpieczniej, zdrowiej, przyjemniej. Przyglądamy się codziennym czynnościom i znajdujemy lepsze, płynniejsze, pełniejsze sposoby siadania, chodzenia, obracania się, skręcania, Uczymy się ruchu naturalnego, tak jak uczyliśmy się go spontanicznie w dzieciństwie. Odzyskujemy elastyczność i wdzięk utracony przez rutynę, wieloletnie nawyki.

Na drugim poziomie to świadomość ciała. Przywrócenie wewnętrznego kontaktu z sobą, odczuwania różnych swoich części, rozpoznawania napięcia i rozluźnienia, zwiększenie uważności na to, co i jak w sobie używamy, jak wykonujemy różne czynności, jak kształtujemy swój ruch i postawę. Fascynujące odkrywanie finezji podstawowych czynności, takich jak np. chodzenie, siadanie. Traktowanie siebie jako całość. Przekształcanie podejścia „mam ciało jako narzędzie do swojej dyspozycji” w poczucie „jestem ciałem, poprzez nie postrzegam, myślę, czuję, poruszam się”.

Na trzecim poziomie to dbałość o siebie i umiejętność działania. Proste, stałe rozpoznawanie, co się ze mną dzieje, gdy jest mi dobrze, a co, gdy przeżywam trudności. Trening podejmowania nowych i trudnych dla nas rzeczy, wychodzenia poza strefę komfortu w łatwiejszy sposób. Wiedza, co zrobić, gdy mnie coś boli, a co, gdy jestem spięty, albo kiedy coś mi się nie udało. Jak się bać rozsądnie i działać dalej. Wyrabianie nawyku dbania o siebie i zaufania odczuciom wewnętrznym. Kierowanie się nimi jednocześnie obserwując, jak się zmieniają. Odkrywanie wysiłku i szukanie łatwiejszych dróg działania (Działanie = Ruch). Bycie w centrum, w równowadze gotowej do ruchu. Dzięki temu spokojniej postrzegam, co dzieje się wokół mnie i mogę wyraźniej zobaczyć to takim, jakim jest rzeczywiście. Budzenie naturalnej kreatywności i radości z nieustającej możliwości rozwijania swojego potencjału.

Najważniejsza jest praktyka

Więcej o metodzie:

Kila słów Pawła Wójtowicza o metodzie Feldenkraisa i jej twórcy:

„Metoda Feldenkraisa, w przeciwieństwie do proponowanych nam gotowych rozwiązań naszych problemów, zaprasza do badania siebie na głębokim poziomie, do samodzielnego odkrywania własnych możliwości, o których nami się nie śniło – możliwości, które mogą odkryć przed nami nowe, lepsze życie” – dr Carl Ginsburg.

„Jeśli posłuchasz swoich wewnętrznych zasobów gotowych do działania w chwili pomiędzy ryzykiem a szansą na rozwój, w nagrodę zyskasz życie pełne ekscytujących doświadczeń. Jednak z reguły rezygnujemy ze smaku przygody, jeśli możemy pozostać w obrębie starej, dobrze znanej strefy bezpieczeństwa” – Ruthy Alon Świadoma Spontaniczność.

„Kiedy jasny obraz siebie jest obecny w świadomości człowieka podczas ruchu i gdy bada on obiektywne i subiektywne wrażenia z taką samą łatwością, jakby spoglądał na jakiś obiekt oczami – wtedy działanie staje się łatwe, dokładne i przyjemne” – M. Feldenkrais  Świadomość poprzez ruch

„Powracamy do potrzeby przeanalizowania i rozszerzenia naszego obrazu siebie, abyśmy mogli żyć zgodnie z naszą naturalną konstytucją i talentami, a nie tylko zgodnie z obrazem nas samych, który został ukształtowany przypadkowo, z grubsza, bez naszej wiedzy”- M. Feldenkrais  Świadomość poprzez ruch

Kiedy w działanie wkładamy niepotrzebny wysiłek, wtedy nadmiernie napinamy ciało – co nie jest ani wygodne, ani przyjemne, ani pożądane. Brak decyzji, czy wkładać w coś wysiłek, czy nie, zmienia działanie w nawyk. Powtarzanie nawykowego  działania doprowadza do tego, że nic nie wydaje nam się bardziej naturalne niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni – nawet jeśli przeczy to wszelkiemu rozsądkowi czy konieczności.

Nawyk ułatwia działanie i z tego powodu w ogólnym sensie jest czymś niezmiernie wartościowym. Jednak często polegamy na nawykach nadmiernie, aż wszelki samokrytycyzm ulega wyciszeniu, a nasza zdolność rozróżniania zmniejsza się, stopniowo zmieniając nas w bezmyślne działające maszyny. – Moshe Feldenkrais Świadomość poprzez ruch

„Szukam ruchu inteligentnego, ale nie intelektualnie, a przez doświadczenie. Poszerzam strefę komfortu, zwiększam siebie, swoją pewność, sprawność i godność. Mój ruch staje się swobodniejszy, lepiej zintegrowany, staje się skuteczny i równocześnie elegancki. Nareszcie mogę wyrazić dokładniej swoje intencje. One same stają się dla mnie klarowniejsze. To jest Metoda Feldenkraisa.” – Paweł Wójtowicz

Fragment wypowiedzi Jacka Paszkowskiego o metodzie Feldenkraisa:

„Łącząc ruch ze świadomością nie traktujesz rozciągania niechętnych temu mięśni jak gdyby było to śmiertelnie poważne zobowiązanie wobec świata i nie walczysz z nimi, a co za tym idzie, nie pogłębiasz własnej frustracji. W zamian za to pozwalasz sobie na pełne przyjemności i wdzięku gesty, kreując w mózgu obraz pozytywnego potencjału. Docierając do centrum dowodzenia, jakim jest twój uzdolniony mózg, ma moc przekształcania prajęzyka nawyków ruchowych w język nowy, bardziej wszechstronny i adekwatny”

„W miarę jak zwiększa się twoja świadomość i uwrażliwienie na płynące z ciała doznania, poprawia się twoja kompetencja w wyczuwaniu subtelnych niuansów i odcieni rozmaitych uczuć. Uczysz się wychwytywać te maleńkie szczegóły, które decydują o jakości ruchu.
Poprawę przynosi nie sam ruch, lecz twoje zestrojenie się z jego wewnętrzną dynamiką; nie konfiguracja ruchów w przestrzeni, ale odkrycie więzi pomiędzy tobą a twoim wewnętrznym głosem, który owe ruchy odzwierciedla. To nie osiągnięcia mierzone cyframi przynoszą ulgę, ale zrozumienie i przyjęcie postawy, w której najważniejszy jest twój komfort” –   Ruthy Alon „Świadoma spontaniczność”

Polecamy:

Książki

  Zapisz się na newsletter 11 Domu:

  Imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Miejsce zamieszkania:
  Wrocław i okolice
  Inna miejscowość

  Wybierz tematy newslettera:
  Metoda Feldenkraisa
  Wszystkie wydarzenia Ośrodka 11 Dom