Paweł Wójtowicz – certyfikowany nauczyciel Metody Feldenkraisa, zajmuje się nią od 10 lat, ukończył nauczycielski 4-letni trening w Anglii. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Metody Feldenkraisa. Prowadzi regularne zajęcia grupowe i sesje indywidualne w Krakowie i warsztaty w całej Polsce. Pracuje z dorosłymi i dziećmi – zarówno zdrowymi, jak i  z tymi, które mają poważne ograniczenia w ruchu, w szczególności o podłożu neurologicznym.
Ukończył z wyróżnieniem socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie u prof. Piotra Sztompki. Był managerem w Capgemini i PwC oraz wolontariuszem w projektach rozwojowych w Afryce. Interesuje się myślą filozoficzną m.in. taoizmem i Maurice Merleau-Ponty. Pracuje w języku polskim i angielskim.