Mikołaj Markiewicz

Zapraszamy na Treningi Oczu z Mikołajem Markiewiczem:

Mikołaj Markiewicz jest autorem Treningu Widzenia –  metody pracy ze wzrokiem. Z wykształcenia jest psychologiem, od ponad 30 lat specjalizuje się w treningu oczu i widzenia, łącząc wiedzę z dziedziny psychologii rozwoju z praktyką zdobywaną w Polsce, USA i w ośrodkach Europy Zachodniej. Ma tytuł Edukatora nadawany przez Ministra Edukacji.

Jest założycielem Instytutu Treningu i Terapii Widzenia i jego kierownikiem. W ramach tej działalności od 1995 roku prowadzi konsultacje, szkolenia, warsztaty i obozy. Przeznaczone są one dla szerokiego grona osób z rozmaitymi potrzebami. Trening widzenia przynosi korzyści krótko- i dalekowidzom, osobom o chronicznie zmęczonych oczach, zwłaszcza obciążonych wielogodzinną pracą przy komputerze.

Mikołaj Markiewicz jest też autorem specjalnych programów dla grup zawodowych mających specyficzne potrzeby w zakresie wzroku lub pracujących w warunkach wymagających nietypowego używania oczu, np. w ciemnościach, przy dużych szybkościach, czy konieczność używania jednego oka przy mikroskopie. Nad usprawnianiem i udoskonalaniem widzenia pracował m.in. z reprezentacją Polski w piłce siatkowej mężczyzn, z pilotami i kierowcami rajdowymi.

Napisał kilkadziesiąt artykułów prasowych, uczestniczył w wielu wywiadach, audycjach radiowych i telewizyjnych popularyzując wiedzę o wzroku i właściwych nawykach używania oczu. Jest autorem m.in. 15-odcinkowego filmu telewizyjnego, prezentującego ćwiczenia wzroku dla dzieci i współautorem pierwszej w Polsce książki na temat ćwiczeń wzroku w sporcie Percepcja wzrokowa w grach sportowych, podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2016).

Wielokrotnie współpracował również z osobami słabo widzącymi. Dzięki treningom mogą oni nauczyć się, jak powstrzymać procesy chorobowe i lepiej wykorzystać pozostające możliwości widzenia.

Z dużym powodzeniem Mikołaj pracuje również z dziećmi, szczególnie tymi, które mają trudności w czytaniu i pisaniu. Jego metoda zapobiega powstawaniu wad wzroku.

W 2009 powołał międzynarodowy komitet, w którego skład weszło kilkunastu trenerów widzenia z Europy i obu Ameryk. Celem tej grupy jest wprowadzenie do przedszkoli i szkół prostych ćwiczeń zapobiegających epidemii wad wzroku. Mikołaj Markiewicz jest twórcą modelu FREE, wyjaśniającego genezę tej epidemii. Profilaktyka wad wzroku w oparciu o model FREE zyskała duże uznanie w środowisku profesjonalistów zajmujących się usprawnianiem widzenia i profilaktyką wad wzroku.

Jest prekursorem rozwijania profilaktyki krótkowzroczności w Polsce. W ramach tej działalności był m.in. współorganizatorem pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej profilaktyki krótkowzroczności w Ministerstwie Edukacji Narodowej w marcu 2015 roku „Wzrok a trudności szkolne – wyzwanie XXI wieku”.

Mikołaj Markiewicz jest mistrzem zen, nauczycielem medytacji. Jest uczniem mistrza zen rosiego Jakusho Kwonga, opata Sonoma Mountain Zen Center. Od 2016 r. pełni funkcję opata Buddyjskiej Wspólnoty Zen „Kannon”. Współprowadzi medytacje organizowane przez benedyktynów z Lubinia, Ośrodek Melete oraz cykliczne i otwarte dla wszystkich medytacje w intencji zgody i pokoju

Instytut Treningu i Terapii Widzenia

Rozpoczął działalność na początku lat 80., jako Ośrodek Treningu i Terapii Widzenia, od 26 września 2016 istnieje pod nazwą Instytut Treningu i Terapii Widzenia

Instytut jest miejscem treningów, warsztatów, spotkań dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom, organizacjom i grupom zawodowym.

Ponadto – oprócz działalności terapeutycznej – prowadzimy także działalność edukacyjną:

 • wykłady
 • konferencje zarówno w Polsce, jak i za granicą. np. dla Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, wyższych uczelni, MEN.
 • prezentacje
 • spotkania
 • warsztaty
 • konsultacje
 • inne, indywidualne formy wsparcia

Instytut Treningu i Terapii Widzenia współpracuje z terapeutami i uczelniami.

Przez te lata współpracował z wieloma ekspertami i specjalistami zajmującymi się problematyką terapii widzenia. Spośród współpracowników zagranicznych warto wymienić jedną z najbardziej znanych niemieckich terapeutek widzenia, Uschi Ostermeier-Sitkowski z którą nawiązano współpracę od początku lat 90., Marianne Wiendl z Niemiec. Obie są uznanymi terapeutkami i autorkami książek dotyczących pracy ze wzrokiem. Kolejną osobą, z którą zrealizowano kilka projektów to jedna z najbardziej znanych terapeutek na świecie – Sylvia Lakeland mieszkająca w Brazylii i Portugalii. Sylvia, po 10 latach tracenia wzroku odzyskała go dzięki Treningowi Widzenia i obecnie pracuje z setkami klientów na całym świecie. Amelia Salvador z Hiszpanii, okulistka, jest inicjatorem wykształcenia i certyfikowania niemal 60 terapeutów widzenia w Hiszpanii w ramach Educadores Visuales Miembros de VEA. Instytut brał udział w tym szkoleniu.

Z polskich terapeutów Instytut współpracował min. z Marią Rudzińską-Grażyńską, Iwoną Wojciechowską, Mają Niernsee, Teresą Cichecką.

Obecnie Instytut współpracuje z Akademią Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy. W 2017 roku Mikołaj Markiewicz prowadził wykłady na Uniwersytecie Warszawskim oraz dla studentów pedagogiki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Instytut zajmuje się również treningiem i pracą ze sportowcami. Są to najczęściej programy dla indywidualnych zawodników. W 1999 r. pracowaliśmy z polską reprezentacją siatkówki mężczyzn, a w 2016-2017 z ok. 65 zawodnikami z Akademii Legii w Warszawie (kompleksowy program usprawnienia wzroku dla juniorów).

W tym zakresie Instytut współpracował z Wydziałem Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, co zaowocowało współautorstwem Mikołaja Markiewicza książki Aktywność wzrokowa w grach zespołowych.

Instytut Treningu i Terapii Widzenia swoim działaniem stara się wpływać na zrozumienie, czym jest praca ze wzrokiem, jakie ma znaczenie dla edukacji przyszłych pokoleń. Stosuje podejście profilaktyczne oraz, używając własnych, wypracowanych metod, uczym tego, jak skutecznie dbać o wzrok i widzenie.

Wystąpienie Mikołaja Markiewicza na kongresie w Madrycie 2015 – XXV International Holistic Vision Congress, Madryt 2015

The epidemic of myopia in schools PART 1 – Epidemia krótkowzroczności w szkołach

  Zapisz się na newsletter 11 Domu:

  Imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Wybierz tematy newslettera:
  Trening Oczu i Widzenia
  Wszystkie wydarzenia Ośrodka 11 Dom